Villa-marija
 Villa-marija
Villa-marija

Split

Na obali gdje se križaju morski i kopneni putovi je u antičko doba cvjetala Salona koja je kroz stoljeća bila metropola rimske provincije Dalmacije. U srednjem vijeku tu je ulogu preuzeo Split. Od V do II stoljeća prije Krista grčki kolonizatori su na otocima i kopnu gradili mjesta. U blizini Salone je rimski car Dioklecijan koji je i sam bio iz Dalmacije sagradio prostranu palaču u u koju se preselio 305 godine.Dioklecijanova Palača je postala središte oko kojega je nastao srednjovjekovni Split.

namjestaj1           namjestaj2           namjestaj3           namjestaj
Villa-marija